Month: June 2016

กระดูกทับเส้น ภัยร้ายที่ไม่ควรมองข้าม

Posted on 21 June, 2016  in orthopedic

กระดูกทับเส้น (Acute Herniated Disc Syndrome) อาหารปวดหลังที่สามารถแสดงอาการออกมาทั้งบริเวณหลัง และขา คนส่วนมากอาจจะคิดว่ากระดูทับเส้นนั้นเป็นเฉพาะที่หลังเท่านั้น :ซึ่งอาการทั้ง 2 อย่างนั้นเกี่ยวเนื่องกัน สาเหตุที่มีความเกี่ยวข้องกันก็เพราะ เกิดการรบกวนเส้นประสาทสันหลัง และวิ่งลามมาที่ขานั่นเอง หมอนรองกระดุกที่เคลื่อนออกมาอาจทำให้เกิดอาการเฉียบพลัน และการอักเสบที่ร้ายแรง การกดทับเส้นประสาทส่วนมากจะเริ่มจากเป็นที่หลังก่อน จะปวดบริเวณเอวส่วนล่าง อาจจะมีการเพียงข้างเดียวหรือทั้งสองข้าง อาจจะมีอาการจากท่านั่ง ที่มีการงอตัวไปทางด้านหน้าซึ่งเป็นสาเหตุให้หมอนรองกระดูกนั้นได้รับแรงกดดันมากกว่าปรกติ หรือสาเหตุหลักๆ เช่น -การยกของหนักด้วยท่าทางที่ไม่ถูกต้องบ่อย ๆ