โรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังนับวันยิ่งเป็นกันเยอะ

โรคกระดูกสันหลังเอวเคลื่อนคืออะไรมีวิธีรักษาอย่างไร

โรคกระดูกสันหลังเอวเคลื่อนคืออะไรมีวิธีรักษาอย่างไร

‘โรคกระดูกสันหลังเอวเคลื่อน’ คือ โรคทางกระดูกชนิดหนึ่ง ที่มีการเคลื่อนตัวของข้อสันหลัง ตั้งแต่บั้นเอวไปจนถึงด้านหน้าปล้องกระดูกสันหลังซึ่งอยู่ติดกัน โดยกระดูกส่วนที่เคลื่อนมากที่สุด คือ กระดูกสันหลังเอว ข้อ 4 และ 5 โรคกระดูกสันหลังเอวเคลื่อน เกิดจากอะไร ? เกิดการเสื่อมสภาพของข้อต่อของกระดูกสันหลัง จึงส่งผลให้เกิดการเคลื่อนที่ของปล้องกระดูก ซึ่งตามปกติแล้วมันจะอยู่แต่ตำแหน่งของมัน โดยอาจไม่มีการต่อกันในส่วนของปล้องกระดูกกับแผ่นกระดูก อันจัดเป็นความพิการมาตั้งแต่กำเนิด ซึ่งอาจเกิดจากอาการบาดเจ็บของกระดูกสันหลัง ที่รับน้ำหนักในท่าก้มหลัง แล้วดันเกิดแรงหมุนบิดขึ้นอย่างรุนแรงและรวดเร็ว เช่น นักกีฬายกน้ำหนัก , นักกีฬายิมนาสติก หรือเกิดอุบัติเหตุโดยตรงต่อกระดูกสันหลัง เป็นต้น หรืออาจเกิดจากการติดเชื้อที่กระดูกสันหลัง เช่น วัณโรค , โรคมะเร็งซึ่งกระจายตัวมายังกระดูกสันหลัง เป็นต้น ใครบ้างมีโอกาสเสี่ยงสูงในการเกิดโรคกระดูกสันหลังเอวเคลื่อน ? สำหรับในเพศหญิงจะพบโรคนี้มากกว่าเพศชายเพียงเล็กน้อย แลมักพบโรคนี้ในวัยกลางคนจวบไปจนถึงผู้สูงอายุ อีกทั้งยังพบมากในผู้มีน้ำหนักตัวเกิน ผู้ทำงาน หรือเล่นกีฬาที่ต้องก้มๆ เงยๆ เป็นประจำ และผู้ที่เคยประสบอุบัติเหตุบริเวณหลังอย่างรุนแรง โรคกระดูกสันหลังเอวเคลื่อนจะก่อให้เกิดอาการอย่างไร ? กระดูกสันหลังเอวเคลื่อน ในกรณีเป็นตั้งแต่กำเนิด จะปรากฏอาการหลังค่อมระดับเอว ส่วนอาการอื่นๆที่ตามมา ก็จะพบอาการปวดหลังช่วงล่าง โดยอาการเหล่าจะค่อยๆทวีความรุนแรงมากขึ้น มีอาการมากขึ้นเวลาเดินหรือยืน และลามลงมาปวดก้นและต้นขาRead more about โรคกระดูกสันหลังเอวเคลื่อนคืออะไรมีวิธีรักษาอย่างไร[…]

แคลเซียมคืออะไร ทำไมถึงช่วยดูแลกระดูกได้ดี

แคลเซียมคืออะไร ทำไมถึงช่วยดูแลกระดูกได้ดี

‘แคลเซียม’ จัดเป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่พบได้ในน้ำ , ดิน และในร่างกายของมนุษย์ โดยแคลเซียมจัดเป็นอีกหนึ่งขององค์ประกอบสำคัญของกระดูก นอกจากนี้ยังเป็นสารที่มีความจำเป็นต่อกระบวนการทางชีวเคมีสำคัญต่างๆ ในเซลล์ ด้วยเหตุนี้ร่างกายของคนเรา จึงผลิตฮอร์โมนออกมาเพื่อนำมาควบคุมสมดุลของแคลเซียม ซึ่งแคลเซียมก็จะถูกนำไปให้ใช้ในเซลล์ในอวัยวะต่างๆ ตลอดเวลา ‘แคลเซียม’ หนึ่งในแร่ธาตุที่มีความสำคัญต่อชีวิตของมนุษย์ ร่างกายของมนุษย์สร้างแคลเซียมไม่ได้ จึงจำเป็นต้องรับมาจากอาหาร หากแต่ในความเป็นจริงแล้วการดูดซึมแคลเซียมของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ มีประสิทธิภาพต่ำเพียง 20–25% เท่านั้น ถ้าในอาหารมีแคลเซียม 100 หน่วย เมื่อเดินทางไปถึงลำไส้ก็จะถูกดูดซึมเพียง 20 หน่วยเท่านั้น ส่วนที่เหลือก็จะไปอยู่ในอุจจาระ เพราะฉะนั้นคุณจึงดื่มนมและทานอาหารซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากนม เช่น โยเกิร์ต , นมเปรี้ยว , เนยแข็ง เป็นต้น นอกจากนี้ก็ยังมี ปลาเล็กปลาน้อย , ปลากระป๋อง , กุ้งแห้ง รวมทั้งผักบางชนิด เช่น ยอดดอกแค , ผักคะน้า , งาดำ เป็นต้น แคลเซียมกับกระดูกของมนุษย์ เมื่อแคลเซียมถูกดูดซึมจากลำไส้ก่อนเดินทางเข้าไปยังกระแสเลือด เลือดก็จะนำแคลเซียมไปยังอวัยวะต่างๆ แน่นอนว่ารวมถึงกระดูกด้วย โดยกระดูกจัดเป็นอวัยวะที่มีชีวิต ที่ต้องการให้เลือดนำสารอาหารและออกซิเจนมาเติมให้ อีกทั้งยังมีเส้นประสาทรวมทั้งฮอร์โมนต่างๆ ซึ่งคอยควบคุมการทำงาน โดยกระดูกของมนุษย์จะถูกสร้างขึ้นตั้งแต่อยู่ในท้องแม่Read more about แคลเซียมคืออะไร ทำไมถึงช่วยดูแลกระดูกได้ดี[…]