About Me

 
เว็บไซต์ novaortho-med.com เป็นเว็บที่คอยเสนอสาระของโรคที่เกี่ยวกับกระดูกทั้งหมดเพื่อนำไปใช้ป้องกันหรือรักษาให้ถูกต้อง สำหรับคนที่ต้องนั่งทำงานทั้งวัน ซึ่งมีโอกาศเสี่ยงที่สูงมากคนในวัยทำงานมักจะเป็นกันบ่อยมาก